דמי הבראה מחושבים לפי הוותק ולפי התעריף הנהוג במקום העבודה.

באפשרותך לחשב את דמי ההבראה המגיעים לך, לפי הסכמים נפוצים אחדים.

דמי ההבראה המעודכנים לכל שנה מוצגים החל מחודש 06.

שירות המדינה
מוסדות ההסתדרות
עובדי הוראה
המגזר הפרטי (נשיאות הארגונים העסקיים)
המרכז לשלטון מקומי
%
  • תעריף ליום
  • ימים
  • דמי הבראה למשרה מלאה
ימי הבראה לפי ותק בשנים ימי הבראה לפי ותק בשנים
ותק בשניםימי הבראה