אשף מס הכנסה הוא שירות מקוון שנועד לסייע לך בבירור זכויותיך במס הכנסה.

המחשב יציג בו שאלות בהתאם לתשובותיך, ייתן מידע מפורט על הקלות המס המגיעות לך.

פרטיות מוחלטת מובטחת. כל המידע הנאסף במהלכו נמחק בתום השאלה.

שאלון לאשף

המשך עדכן